[Đoản văn] Cổ Nguyệt 0.1

_____Ngàn lần hiểu nhau từ kiếp trước, đánh đổi một lần kiếp này yêu nhau_____ “Cậu có gì muốn nói với tôi không?” Robot mở miệng, nhẹ nhàng. “Tiến sĩ, tôi yêu anh.” Đôi mày của tiến sĩ cau chặt. “Cậu ấy sẽ không bao giờ trực tiếp nói yêu tôi như thế.” Robot vẫn … More [Đoản văn] Cổ Nguyệt 0.1